เฟืองหลัง SUNSHINE

เฟืองคุณภาพ ราคาไม่แพง มีทั้ง 8,9,10,11sp 

 • 8SP 11-28T ราคา 320 บ.
 • 9SP 11-28T ราคา 370 บ.
 • 9SP 11-32T ราคา 340 บ.
 • 9SP 11-36T ราคา 420 บ.
 • 10SP 11-28T ราคา 720 บ.
 • 10SP 11-32T ราคา 640 บ.
 • 10SP 11-36T ราคา 620 บ.
 • 10SP 11-40T ราคา 660 บ.
 • 10SP 11-42T  ราคา 720 บ.
 • 11SP 11-28T  ราคา 1100 บ.
 • 11SP 11-32T ราคา 1100 บ.
 • 11SP 11-36T ราคา 960 บ.
 • 11SP 11-40T ราคา 1020 บ.
 • 11SP 11-42T ราคา 1060 บ.

 

 

Visitors: 24,591